Nábory: Momentálně neprobíhají žádné nábory.
Pravidla
Obecná pravidla
 1. Je zakázáno ničit stavby jiným hráčům a úmyslné ničení přírody. Za ničení přírody se považuje těžba písku na plážích a pouštích, kopání nesmyslných děr, stavba vysokých 1x1 sloupů nebo volné vylévání vody a lávy. Chceme udržovat mapu co nejdéle v nedotčeném stavu. Pro těžku písku používejte těžebnu na spawnu. V těžebně se nachází hlína, štěrk a jíl.
 2. Bez domluvy s jinými hráči nestavte v jejich blízkosti a nenastavujte si bez jejich povolení u nich home. Náš server používá náhodný teleport a může se stát, že vás teleportuje k jinému hráči, bez zdržování se teleportujte zpět na spawnu příkazem /spawn.
 3. Na server nechceme vidět nevhodné stavby, mezi které řadíme svastiku, mužské a ženské přirození nebo stavby s urážejícím kontextem. Takové stavby budou smazány a viník potrestaný. Za postavení nacistické svastiky udělujeme permanentní ban bez možnosti unbanu.
 4. Nulová tolerance jakékoli reklama na jiné servery.
 5. PvP je povoleno pouze po domluvě s jinými hráči nebo v PvP aréně. Vždy se domluvte na věcech! Při napadení se může napadený hráč bránit. Je zakázáno zneužívat příkaz /tpa pro zabití hráče.
 6. Povolujeme pouze jeden účet na serveru, po domluvě s AT se může udělit vyjímka pro vašeho sourozence nebo kamaráda. Obcházení trestu tímto, nebo jiným způsobem je přísně zakázáno a trestáno permanentním banem bez možnosti unbanu.
 7. Používání hacknutých klientů, modifikace dávající výhodu nad ostatní hráče nebo X-Ray texture pack je přísně zakázáno. Viník je potrestaný permanentním banem bez možnosti ubanu. Napomáhání vede k potrestání!
 8. Chovejte se na serveru slušně. Nechceme v chatu vidět rasistické, xenofobní nebo úchylné jednání. Sprostá slova jsou povolená pouze po 22.hodině, před touto hodinou AT hlídá chat. Když to někomu vyklouzne, bude upozorněn členem AT pomocí "Slovník!". Dále je zakázaný spam ve veřejném i soukromém chatu.
 9. Nabádání jiných hráčů k porušení pravidel je zakázáno. Potrestání se nevyhne ani jedna strana.
 10. Nežádejte členy AT o různé výhody na serveru. Takové žádosti odmítneme, nebo je budeme ignorovat.
 11. Jakokoli chybu nahlašte členům AT a to buď na serveru nebo prostřednictvím Discordu v místnosti #podpora-informace, kde si vytvoříte ticket podle uvedených vzorů v závislosti na problému.

Doplňující informace
 1. V těžebnách doporučujeme těžit po vrstvách a po dotěžení těžebnu doplnit. U každé těžebny jsou cedulky pro doplnění. Doplňovat pouze v případě, že nikdo není uvnotř těžebny.
 2. AT není zodpovědný za odemčené truhly, barely, pece nebo shulker boxy, které se po položení automaticky zamykají. Pro udělení povolení jinému hráči používejte příkaz /cmodify nick. Použití příkazu /unlock je jen na vlastní nebezpečí.
 3. Nepovolené stavby a zakázané farmy se mažou bez nároku na použitý materiál.
 4. Pro dotovaný projekt stačí napsat žádost na Discord v místnosti #hráčské_projekty a vyčkat na vyjádření některého ze členů AT nebo majitele serveru.
 5. Potrestání od členů AT je konečné a nelze se proti trestu odvolat na vyšší post.

Definice farem
Povolené farmy
Zakázané farmy